Môn Toán Lớp 7 làm hộ nhanh ak !!mình đang gấp

Question

Môn Toán Lớp 7 làm hộ nhanh ak !!mình đang gấp Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-7-lam-ho-nhanh-ak-minh-dang-gap

in progress 0
Anna 17 phút 2022-07-05T08:38:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-05T08:40:28+00:00

   

  mon-toan-lop-7-lam-ho-nhanh-ak-minh-dang-gap

  0
  2022-07-05T08:40:55+00:00

  Đáp án:

   Giải thích các bước giải:

   Vì d // d’ nên $\widehat{D1}$ và $\widehat{A}$ là 2 góc so le trong bằng nhau nên

  $\widehat{D1}$ = $\widehat{A}$ = $61^0$

  $\widehat{B4}$ = $\widehat{B}$ = $100^0$ (2 góc đối đỉnh)

  Vì d // d’ nên $\widehat{B4}$ và $\widehat{C2}$ là 2 góc so le trong bằng nhau nên

  $\widehat{B4}$ = $\widehat{C2}$ = $100^0$

  $\widehat{C2}$ + $\widehat{C3}$ = $180^0$ (2 góc kề bù)

           $\Rightarrow$ $\widehat{C3}$ = $180^0$ – $100^0$ = $80^0$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )