Môn Toán Lớp 7 Làm ơn giúp mik vs . Mik đang cần gấp . Thanks you.

Question

Môn Toán Lớp 7 Làm ơn giúp mik vs . Mik đang cần gấp . Thanks you. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-7-lam-on-giup-mik-vs-mik-dang-can-gap-thanks-you

in progress 0
Arianna 27 phút 2022-07-30T14:24:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-30T14:26:02+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

   Vì $\widehat{B1}$ = $\widehat{B2}$ (gt)

   Lại ở vị trí so le trong

  ⇒ `BC`//`MN`

  ⇒ $\widehat{BCN}$ + $\widehat{CNM}$ = `180^o` (góc trong cùng phía)

        `120^o` + $\widehat{CNM}$ = `180^o`

        $\widehat{CNM}$ = `180^o` – `120^o`

        $\widehat{CNM}$ = `60^o`

  Vậy $\widehat{CNM}$ = `60^o`

  0
  2022-07-30T14:26:36+00:00

  Đáp án: 60 độ

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: Góc B1 = Góc M1 mà hai góc này ở vị trí so le trong của BC và MN

  => BC // MN (dhnb)

  => Góc BCN + Góc CNM = 180 độ (hai góc trong cùng phía)

  => 120 độ + Góc CNM = 180 độ

  => Góc CNM = 60 độ

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )