Môn Toán Lớp 7 Lớp 7A, 7B, 7C quyên góp được 156 quyển sách cũ. Tìm số sách mỗi lớp biết rằng số sách tỉ lệ với 2;3;7

Question

Môn Toán Lớp 7 Lớp 7A, 7B, 7C quyên góp được 156 quyển sách cũ. Tìm số sách mỗi lớp biết rằng số
sách tỉ lệ với 2;3;7 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Amaya 17 phút 2022-07-25T17:51:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-25T17:52:58+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

   Gọi số sách lớp `7A, 7B,7C` quyên góp đc là `x,y,z`

  Theo bài ra ta có: `x/2 = y/3 = z/7` và `x+y+z = 156`

  Áp dụng tính chất của DTSBN ta có:

  `x/2 = y/3 = z/7 = (x+y+z)/(2+3+7) = 156/12 = 13`

  `⇒ x = 13.2 = 26`

  `⇒ y = 13.3 = 39`

  `⇒ z = 13.7 = 91`

  Vậy….

  0
  2022-07-25T17:53:48+00:00

  Giải thích các bước giải:

  `⇒`Gọi số sách của mỗi lớp lần lượt là `a`,`b`,`c`

  `⇒`theo đề bài ta có : `a`+`b`+`c`= `156`

  `⇒`số cây xanh tỉ lệ với số học sinh nên ta có `a/2`=`b/3`=`c/7`

  `⇒`Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có

  =`b/3`=`c/7`=`a/2`+`b/3`+`c/7`=`156/12`=`13` 

  `⇒`Do đó `a`=`13`.`2`=`26`

  `⇒`Do đó `b`=`13`.`3`=`39`

  `⇒`Do đó c=13.7=91

  `⇒`vậy lớp `7a` quyên góp đc `26`

  `⇒`vậy lớp `7B` quyên góp đc `39`

  `⇒`vậy lớp `7C` quyên góp đc `91`

  `B`,

  `⇒`Xét `ΔABH` và `ΔACH` có:

  $\text{@Louis2K7}$

  $\text{#Xin Hay nhất mơn nhìu :3}$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )