Môn Toán Lớp 7 Mấy bn giải giúp mình đuy

Question

Môn Toán Lớp 7 Mấy bn giải giúp mình đuy Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-7-may-bn-giai-giup-minh-duy

in progress 0
Natalia 7 tháng 2022-08-20T12:02:38+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-20T12:03:59+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Bài `3:`

  `a)x/10=-2/(5,6)`

  `=>x.5,6=-2.10`

  `x.5,6=-20`

  `x=-20:5,6`

  `x=-2000/56=-250/7`

  `b)1,2:x=-4,6:3,38`

  `1,2:x=-4600/3380`

  `x=-4600/3380:-1/2`

  `x=9200/3380`

  __________________

  `x/(1,32)=3,5/2`

  `=>x.2=3,5.1,32`

  `x.2=4,62`

  `x=4,62:2`

  `x=2,31`

  _____________________________

  `-0,5:x=4,7:3`

  `-0,5:x=47/30`

  `x=47/30:(-0,5)`

  `x=-94/30`

  ____________________________

  `2,5/8=x/-4`

  `x.8=2,5.4`

  `x.8=-10`

  `x=-10:8`

  `x=-10/8=-5/4`

  _____________________________

  `-0,52:6=x:-3`

  `-52/600=x:3`

  `x=-52/600.3`

  `x=-52/200=-13/50`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )