Môn Toán Lớp 7 mn giúp mình với ạ mình đang cần gấp

Question

Môn Toán Lớp 7 mn giúp mình với ạ mình đang cần gấp Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-7-mn-giup-minh-voi-a-minh-dang-can-gap

in progress 0
Natalia 5 ngày 2022-07-30T05:55:04+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-30T05:56:45+00:00

  Đáp án:

  Bài 1: 

  Biểu diễn lên hình vẽ:

  + B là vị trí con diều; N là tay bạn học sinh

  => NB = 130m; NM = 1,5m; MA = 50m

  + AB là độ cao của con diều so với mặt đất

  Ta có:

  $\begin{array}{l}
  \dfrac{{NC}}{{BN}} = \dfrac{{MC}}{{AM}}\\
   \Rightarrow \dfrac{{NC}}{{130}} = \dfrac{{MC}}{{50}}\\
   \Rightarrow MC = \dfrac{5}{{13}}.NC\\
  Theo\,Pytago:\\
  M{C^2} + M{N^2} = N{C^2}\\
   \Rightarrow {\left( {\dfrac{5}{{13}}NC} \right)^2} + 1,{5^2} = N{C^2}\\
   \Rightarrow \dfrac{{144}}{{169}}N{C^2} = 1,{5^2}\\
   \Rightarrow \dfrac{{12}}{{13}}.NC = 1,5\\
   \Rightarrow NC = \dfrac{{13}}{8}\left( m \right)\\
   \Rightarrow MC = \dfrac{5}{{13}}.\dfrac{{13}}{8} = \dfrac{5}{8}\left( m \right)\\
   \Rightarrow Theo\,Pytago:\\
  A{B^2} = B{C^2} – A{C^2}\\
   = {\left( {130 + \dfrac{{13}}{8}} \right)^2} – {\left( {50 + \dfrac{5}{8}} \right)^2}\\
   \Rightarrow AB = 121,5\left( m \right)
  \end{array}$

  Vậy độ cao con diều là 121,5m so với mặt đất

  Bài 2: 

  Tivi hình chữ nhật ABCD

  Theo Pytago ta có:

  $\begin{array}{l}
  A{C^2} = A{B^2} + B{C^2}\\
   = 14,{8^2} + 11,{8^2}\\
   = 358,28\\
   \Rightarrow AC = 18,93\left( {inch} \right)
  \end{array}$

  Vậy tivi thuộc loại 18,93 inch

  Bài 3:

  Đổi 1m=100cm

  Áp dụng định lý Pytago thì cạnh còn lại của tam giác là:

  $\begin{array}{l}
  {x^2} = {100^2} – {50^2} = 7500\\
   \Rightarrow x = 86,6\left( {cm} \right) > 80\left( {cm} \right)
  \end{array}$

  Vậy không phù hợp quy định của khu phố do đã lấn quá mức cho phép

  Bài 4:

  Biểu diễn lên hình ta sẽ có:

  + Điểm A là điểm xuất phát

  + B là điểm của máy bay sau khi cất cánh 5 phút = 1/(12) giờ

  + C là hình chiếu vuông góc của máy bay xuống mặt đất Khoảng cách từ điểm xuất phát đến phương thẳng đứng là 12km nên AC=12km;

  Và AB là quãng đường máy bay bay được trong 1/(12) giờ với v=240km/h

  => AB = 240.1/(12)=20 (km)

  Độ cao của máy bay so với mặt đất là BC

  Áp dụng định lý Pytago vào tam giác vuông ABC ta có:

  $\begin{array}{l}
  B{C^2} = A{B^2} – A{C^2} = {20^2} – {12^2} = 256\\
   \Rightarrow BC = \sqrt {256}  = 16\left( {cm} \right)
  \end{array}$

  Vậy máy bay cao 16km so với mặt đất.

  mon-toan-lop-7-mn-giup-minh-voi-a-minh-dang-can-gap

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )