Môn Toán Lớp 7 Một giáo viên thể dục đo chiều cao (tính theo cm) của một nhóm học sinh nam và ghi lại ở bảng sau : 138 141 145 145 139 140 150 140 141

Question

Môn Toán Lớp 7 Một giáo viên thể dục đo chiều cao (tính theo cm) của một nhóm học sinh nam và ghi lại ở bảng sau : 138 141 145 145 139 140 150 140 141 140 141 138 141 139 141 143 145 139 140 143 a) Lập bảng tần số? b) Thầy giáo đã đo chiều cao bao nhiêu bạn? c) Số bạn có chiều cao thấp nhất là bao nhiêu? d) Có bao nhiêu bạn có chiều cao 143 cm? e) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là bao nhiêu? f) Chiều cao của các bạn chủ yếu thuộc vào khoảng nào? g) Chiều cao trung bình của nhóm học sinh là bao nhiêu ? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kinsley 19 phút 2022-09-23T17:59:50+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-23T18:01:08+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) chiều cao (x)     138      139     140     141     143        145       150                                                         

        tần số (n)            2      3         4          6          2            2          1    N=20         

  b) thầy giáo đã đo 20 bạn

  c) Số bạn có chiều cao thấp nhất là 2

  d)Có 2 bạn có chiều cao 143 cm

  e) có 7 giá trị khác nhau

  g) x= (138.2 + 139 . 3 + 140 . 4 + 141 . 6 + 143 . 2 + 145 . 2 + 150)/20 = 141,1 cm      

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )