Môn Toán Lớp 7 Một lớp học có 32 học sinh gồm ba loại học lực: giỏi, khá ,tb Biết số học sinh TB bằng 2/9 học sinh giỏi và số học sinh khá bằng 5/2 số

Question

Môn Toán Lớp 7 Một lớp học có 32 học sinh gồm ba loại học lực: giỏi, khá ,tb
Biết số học sinh TB bằng 2/9 học sinh giỏi và số học sinh khá bằng 5/2 số học sinh học lực trung bình. Tính số học sinh mỗi loại
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Piper 34 phút 2022-07-29T18:22:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. hoaianh
  0
  2022-07-29T18:23:38+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  mon-toan-lop-7-mot-lop-hoc-co-32-hoc-sinh-gom-ba-loai-hoc-luc-gioi-kha-tb-biet-so-hoc-sinh-tb-ba

  0
  2022-07-29T18:24:14+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải : 

  Học sinh trung bình bằng 2/9 học sinh giỏi ⇒ học sinh trung bình chiếm  2 phần, học sinh giỏi chiếm 9 phần.

  Học sinh khá bằng 5/2 học sinh trung bình ⇒ học sinh khá chiếm 5 phần, học sinh trung bình chiếm 2 phần.

  ⇒ Học sinh trung bình là :

             32 : ( 9 + 5 + 2 ). 2 = 4 ( học sinh )

  ⇒ Học sinh khá là :

              4 : 2. 5 = 10 ( học sinh )

  ⇒ Học sinh giỏi là :

              32 – 4 – 10 = 18 ( học sinh )

  Vậy có 4 học sinh trung bình,

             10 học sinh khá,

             18 học sinh giỏi.

  Nhớ vote, tim và nhấn hay nhất cho mình nhé!

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )