Môn Toán Lớp 7 Một người đi Taxi phải trả 15000 đồng cho 1 km trong 10 km đầu tiên. Khi hành trình vượt quá 10 km thì sẽ trả 14 000 đồng cho mỗi km ti

Question

Môn Toán Lớp 7 Một người đi Taxi phải trả 15000 đồng cho 1 km trong 10 km đầu tiên. Khi hành trình vượt quá 10 km thì sẽ trả 14 000 đồng cho mỗi km tiếp theo. Hãy viết biểu thức đại số biểu diễn số tiền người đó phải trả khi đi x km (với x>10 km và x là số nguyên). Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Reagan 2 tháng 2022-03-28T23:44:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-28T23:46:01+00:00

  Đáp án:

  `15000.10 + 14000.(x – 10)`

  Giải thích các bước giải:

  Số ki-lô-mét mà người đó phải trả `14000` đồng cho 1 ki-lô-mét là `x – 10` (km)

  Vậy biểu thức đại số biểu diễn số tiền người đó phải trả là:

  `15000.10 + 14000.(x – 10)`

  Học tốt. Nocopy.

  0
  2022-03-28T23:46:20+00:00

  Giải thích các bước giải:

   số km mà người đó phải trả  14000 đồng cho 1 km là x-10(km)

  vậy số tiền người đó phải trả khi đi x km là

  15000.10+14000(x-10)

  Chúc bạn học tốt nhớ cho mik câu trả lời hay nhất nhé

  no copy

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )