Môn Toán Lớp 7 Nhờ mn giúp e bài 5 vs

Question

Môn Toán Lớp 7 Nhờ mn giúp e bài 5 vs Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-7-nho-mn-giup-e-bai-5-vs

in progress 0
Alice 4 tháng 2022-01-13T14:50:55+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-13T14:52:44+00:00

  bài 5

  a,B=-$2x^{2}$+3x-2 biết |x| =2

  thay x=2

  B=-2.$2^{2}$ +3.2-2

    =-8+6-2=-4

  b,B=2.$|x|^{3}$-4.$|x|^{2}$+2x+2

  thay x=$\frac{-1}{3}$ 

  B=2.$\frac{-1}{27}$-4.$\frac{1}{9}$+2.$\frac{-1}{3}$+2

  B= $\frac{22}{27}$ 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )