Môn Toán Lớp 7 rút gọn A=2^100-2^99+2^98-2^97+…+2^2-2

Question

Môn Toán Lớp 7 rút gọn
A=2^100-2^99+2^98-2^97+…+2^2-2 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Aubrey 12 tháng 2022-04-08T13:32:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  -1
  2022-04-08T13:33:41+00:00

  Đáp án:

  `A=2^100 -2^99+2^98 -2^97+…..+2^2 -2`

  Nhân `2` vào ta được :
  `⇒2A=2^101 -2^100+2^99 -2^98+…..+2^3 -2^2`

  Chuyển A sang vế trái ta được :
  `⇒2A+A=2^101 -2^100+2^99 -2^98+…..+2^3 -2^2+2^100 -2^99+2^98 -2^97+….+2^2 -2`

  `⇒3A=2^201 – 2`
  `⇒A= {(2^201 − 2)}/3`

   

  0
  2022-04-08T13:34:05+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  A=2^100-2^99+2^98-2^97+…+2^2-2

  2A=2^101-2^100+2^99-2^98+…+2^3+2^2

  2A-A=2^101-2^100+2^99-2^98+…+2^3+2^2      2^100+2^99-2^98+2^97+…+2^2-2

  A=2^100-2

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )