Môn Toán Lớp 7 So sánh 5 căn 6 và 6 căn 5

Question

Môn Toán Lớp 7 So sánh 5 căn 6 và 6 căn 5 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Amara 4 tháng 2022-01-13T18:34:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-13T18:35:32+00:00

  Đáp án :
  Ý bạn là so sánh `5\sqrt{6}` và `6\sqrt{5}`
  Ta có : `5\sqrt{6} = (5\sqrt{6})^2 = 25 . 6 = 150`
  Ta có : `6\sqrt{5} = (6\sqrt{5)^2) = 36 . 5 = 180`
  Từ đó : `⇒ 180 > 150` hay `(6\sqrt{5})^2 > (5\sqrt{6})^2`
  `⇒ 6\sqrt{5} > 5\sqrt{6}`
  Vậy `6\sqrt{5} > 5\sqrt{6}`
  $FbBinhne2k88$

   

  0
  2022-01-13T18:36:10+00:00

  Đáp án:

  $5\sqrt6 < 6\sqrt5$

  Giải thích các bước giải:

   $5\sqrt6 = \sqrt{5².6} =\sqrt{150}$

  $6\sqrt5 = \sqrt{6².5} = \sqrt{180}$

  Do $150<180 => \sqrt{150}<\sqrt{180}$

  Vậy $5\sqrt6 < 6\sqrt5$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )