Môn Toán Lớp 7 thu thập số liệu thống kê, tần số là gì

Question

Môn Toán Lớp 7 thu thập số liệu thống kê, tần số là gì Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Athena 4 tháng 2022-11-21T17:54:44+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-21T17:55:45+00:00

   thu thập số liệu thống kê là thu thập số liệu về vấn đề được quan tâm

   tần số là số lần xuất hiện của 1 giá trị trên dãy giá trị của dấu hiệu

  0
  2022-11-21T17:56:03+00:00

  1. Thu thập số liệu thống kê

  – Các số liệu thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu gọi là số liệu thống kê. Mỗi số liệu là một giá trị của dấu hiệu.

  – Số tất cả các giá trị của dấu hiệu bằng số các đơn vị điều tra

  2. Tần số của một giá trị

  – Số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy các giá trị của dấu hiệu gọi là tần số của giá trị đó.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )