Môn Toán Lớp 7 . Tìm a, b biết rằng: a) a/5 = b/4 và a2 – b 2 = 36 b) a/3 = b/4 và ab = 48

Question

Môn Toán Lớp 7 . Tìm a, b biết rằng: a) a/5 = b/4 và a2 – b 2 = 36 b) a/3 = b/4 và ab = 48 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mary 8 tháng 2022-09-01T11:36:11+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-01T11:37:56+00:00

  Câu hỏi: Tìm `a` và `b` biết rằng:

  a) `a/5` `=` `b/4` và `a2 – b2 = 36`

  `a/b` `=` `b/4` `=>` `(a²)/(5²)` `=` `(b²)/(4²)`

  – Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

  `(a²)/(5²)` `=` `(a² – b²)/(5² – 4²)` `=` `36/9` `=` `4`

  `(a²)/(5²)` `=` 4 `=>` `a² = 5² × 4 = 100` `=>` `a =` $\sqrt{100}$ `= 10` hoặc `a = -10`

  `(b²)/(4²)` `=` `4` `=>` `b² = 4² × 4 = 64` `=>` `b =` $\sqrt{64}$ `= 8` hoặc `b = -8`

  – Vậy: `a = 10; b = 8` hoặc `a = -10; b = -8`

  .

  b) `a/3` `=` `b/4` và `ab = 48`

  `a/3` `=` `b/4` `=>` `a =` `(3b)/4`

  – Thay vào `a × b` ta được:

  `a × b =` `(3b)/4` `× b = 48`

  `=>` `(3b)/4` `× b =` `(3b²)/4` `= 48`

  `=>` `3b² = 48 × 4 = 192` `=>` `b² = 192 : 3 = 64` `=>` `b =` $\sqrt{64}$ `= 8` hoặc `= -8`

  * `b = 8` `=>` `b = 48 : 8 = 6`

  * `b = -8` `=>` `b = 48 : (-8) = -6`

  – Vậy: `a = 6; b = 8` hoặc `a = -6; b = -8`

  @ Rin gửi

  – Xin hay nhất ạ!

  – `Nocopy`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )