Môn Toán Lớp 7 tìm n thuộc z để biểu thức sau có giá trị nguyên: B=6n-1/3n-2

Question

Môn Toán Lớp 7 tìm n thuộc z để biểu thức sau có giá trị nguyên: B=6n-1/3n-2 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Maya 2 ngày 2022-09-24T00:25:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-24T00:26:54+00:00

  Ta có: $\frac{6n-1}{3n-2}$=$\frac{(6n-4)+3}{3n-2}$=$\frac{2(3n-2)+3}{3n-2}$=2+$\frac{3}{3n-2}$

  Để biểu thức đã cho là số nguyên thì $\frac{3}{3n-2}$ phải là số nguyên, do đó:

  3n-2∈Ư(3)={±1;±3}

  Với 3n-2=-1⇒n=$\frac{1}{3}$ (loại)

  Với 3n-2=1⇒n=1 (thỏa mãn)

  Với 3n-2=-3⇒n=-$\frac{1}{3}$ (loại)

  Với 3n-2=3⇒n=$\frac{5}{3}$ (loại)

  Vậy n=1.

  0
  2022-09-24T00:27:16+00:00

  Mình giải trong hình nha! 

  mon-toan-lop-7-tim-n-thuoc-z-de-bieu-thuc-sau-co-gia-tri-nguyen-b-6n-1-3n-2

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )