Môn Toán Lớp 7 tìm x,y biết x/6=y/4 và 5x+5y=50

Question

Môn Toán Lớp 7 tìm x,y biết x/6=y/4 và 5x+5y=50 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Vivian 5 tháng 2022-06-30T08:16:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-06-30T08:18:08+00:00

           $\text{#autism496}$

                                    ĐỀ : Tìm `x` `, y` biết `x/6 = y/4` và `5x + 5y = 50`

                             Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau , ta có `:`

                        `x/6 = y/4 = (5x + 5y)/(5 · 6 + 5 · 4) = 50/50 = 1`

  $+)$ `x/6 = 1 -> x = 6 · 1 = 6`

  $+)$ `y/4 = 1 -> y = 4 · 1 = 4`

                  `=> x = 6` `; y = 4`

 1. giangnguyen
  0
  2022-06-30T08:18:13+00:00

  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có

  x/6=y/4=5x+5y/5*6+5*4=50/50=1

  ⇒x/6=1⇒x=6

  ⇒y/4=1⇒y=4

  Vậy(x;y)∈{(6;4)}

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )