Môn Toán Lớp 7 Tìm x,y biet (tinh chat của dãy tỉ so bằng nhau) x/y = 2/5 và x + y =120

Question

Môn Toán Lớp 7 Tìm x,y biet (tinh chat của dãy tỉ so bằng nhau)
x/y = 2/5 và x + y =120 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Skylar 24 phút 2022-07-21T00:00:00+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-21T00:01:03+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

   `x/y=2/5=>x/2=y/5`

  *Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có :

  `x/2=y/5=(x+y)/(2+5)=120/7`

  `=>x/2=120/7=>x=240/7`

  `y/5=120/7=>y=600/7`

  0
  2022-07-21T00:01:13+00:00

  Ta có : x/y=2/5

  => x/2=7/5

  ADTCDTSBN

  x/2=y/5=x+y/2+5=120/7

  =>x/2=120/7=>x=240/7

  y/5=120/7=>y=600/7

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )