Môn Toán Lớp 7 Tìm x, y,z biết: $\frac{x}{15}$ = $\frac{y}{20}$ = $\frac{z}{28}$ và 2x + 3y – z = 186

Question

Môn Toán Lớp 7 Tìm x, y,z biết:
$\frac{x}{15}$ = $\frac{y}{20}$ = $\frac{z}{28}$ và 2x + 3y – z = 186 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Arya 4 ngày 2022-05-09T07:05:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T07:07:25+00:00

  Lời giải chi tiết:

  Theo bài ra`,` ta có`:`

  `x/15=y/20=z/28` và `2x+3y-z=186`

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau`,` ta có`:`

  `x/15=y/20=z/28=(2x+3y-z)/(2.15-3.20-28)=186/62=3`

  Như vậy`:`

  `x/15=3=>x=3.15=45`

  `y/20=3=>y=20.3=60`

  `z/28=3=>z=3.28=84`

  Vậy `x=45,y=60,z=84`

  0
  2022-05-09T07:07:31+00:00

  Mik xin hay nhất nếu được ạ ^^

  mon-toan-lop-7-tim-y-z-biet-frac-15-frac-y-20-frac-z-28-va-2-3y-z-186

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )