Môn Toán Lớp 7 Tính độ dài đoạn thẳng trong các hình sau:

Question

Môn Toán Lớp 7 Tính độ dài đoạn thẳng trong các hình sau: Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-7-tinh-do-dai-doan-thang-trong-cac-hinh-sau

in progress 0
Reagan 4 tháng 2022-08-23T02:14:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-23T02:15:11+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) ΔABC vuông tại A

  Áp dụng định lí Pitago:\( BC^{2}=AB^{2}+AC^{2}\)

  ⇒ BC=\(\sqrt{AB^{2}+AC^{2}}=\sqrt{9^{2}+12^{2}}\)=15cm

  b)ΔEDF là Δ vuông cân (vì \(\widehat{F}=45^{\circ})\)

  ⇒DE=DF=4cm

  Áp dụng định lí Pitago: \(EF^{2}=ED^{2}+DF^{2}\)

  ⇒\(EF=\sqrt{ED^{2}+DF^{2}}=\sqrt{3^{2}+3^{2}}=3\sqrt{2}\)

  c) ΔGHK là Δ cân vì: GH=GK=4cm

  Mà \(\widehat{GHF}=60^{\circ}\)

  ⇒ΔGHK là Δ đều

  ⇒GH=GK=HK=4cm

  Đặt O là trung điểm HK

  ⇒HO=OK=2cm

  Áp dụng định lí Pitago: \( GO=\sqrt{GH^{2}-HO^{2}}=\sqrt{4^{2}-2^{2}}=2\sqrt{3}\)

  d)Đổi \(\sqrt{32}=4\sqrt{2}\)

  ΔMNP là Δ vuông cân 

  Đặt MN=NP=x

  Áp dụng định lí Pitago: \(MP=\sqrt{MN^{2}+NP^{2}}=\sqrt{x^{2}+x^{2}}=x\sqrt{2}\)

  ⇔\(x\sqrt{2}=4\sqrt{2}⇒ x=4\)

  ⇒ MN=NP=4cm

  0
  2022-08-23T02:15:54+00:00

  Xét Δ ABC có góc BAC=90*(gt)

  => AB²+AC²=BC² (định lý Py-ta-go)

  =>  9² +12²=BC²

  => 81+144=BC²²

  =>    BC² = 225

  =>     BC   =  15

  Xét ΔDEF,có góc D =90* (gt)

  => góc E+góc F=90*(2 góc nhọn trong Δ vuông phụ nhau)

  => góc E+  45* =90*

  => góc E            = 90*-45*

  => góc E            =45*

  Xét ΔDEF,có

  góc E=góc F (=45*)

  => ΔDEF cân tại D (DHNB)

  => DE=DF ( tính chất)

  Mà DE=3cm (gt) => DF =3cm

  Xét  Δ DEF có góc D=90* (gt)

  =>DE²+DF²=EF² (định lý Py-ta-go)

  =>3²  + 3²  =EF²

  => 9  +  9    =EF²

  => EF²    =  18

  =>   EF    =√18

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )