Môn Toán Lớp 7 Tổng hợp kiến thức các bài học Toán 7 chương I Đại số

Question

Môn Toán Lớp 7 Tổng hợp kiến thức các bài học Toán 7 chương I Đại số Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eliza 41 phút 2022-07-30T04:27:12+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-30T04:28:22+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1. Số hữu tỉ: Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số  với a, b ∈ Z, b ≠ 0
  2. Số thập phân hữu hạn và số thập phân vô hạn tuần hoàn
  3. Các phép toán thực hiện trong tập hợp số hữu tỉ Q
  4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ x.
  5. Viết các công thức tính lũy thừa của một số hữu tỉ.
  6. Tỉ lệ thức
  7. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.
  8. Quy ước làm tròn số
  9. Số vô tỉ. Căn bậc hai
  10. Số thực

  • Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
  • Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
  • Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
  • Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân
  • Luyện tập trang 15-16
  • Bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ
  • Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp)
  • Luyện tập trang 22-23
  • Bài 7: Tỉ lệ thức
  • Bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
  • Bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
  • Bài 10: Làm tròn số
  • Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai
  • Bài 12: Số thực

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )