Môn Toán Lớp 7 Vẽ 1 hệ trục tọa độ Oxy và đánh giá các điễm A(2;0);B(0;3);C(4;1).Tính diện tích ABC.

Question

Môn Toán Lớp 7 Vẽ 1 hệ trục tọa độ Oxy và đánh giá các điễm A(2;0);B(0;3);C(4;1).Tính diện tích ABC. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Gabriella 1 tuần 2022-05-07T11:37:21+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

    0
    2022-05-07T11:38:43+00:00

    #hlong210410

     

    mon-toan-lop-7-ve-1-he-truc-toa-do-oy-va-danh-gia-cac-diem-a-2-0-b-0-3-c-4-1-tinh-dien-tich-abc

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )