Môn Toán Lớp 7 Vẽ góc xOy có số đo bằng 50 độ. Lấy điểm A trên tia Ox sao cho OA= 2cm, rồi vẽ đường thẳng d1 vuông góc với Ox tại A. Lấy điểm B trên t

Question

Môn Toán Lớp 7 Vẽ góc xOy có số đo bằng 50 độ. Lấy điểm A trên tia Ox sao cho OA= 2cm, rồi vẽ đường thẳng d1 vuông góc với Ox tại A. Lấy điểm B trên tia Oy sao cho OB=3cm, rồi vẽ đường thẳng d2 vuông góc với Oy tại B. Gọi giao điểm của d1 và d2 là m. Vẽ đoạn thẳng Om. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Faith 1 tuần 2022-05-07T10:01:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T10:02:09+00:00

  Bạn xem hình

  mon-toan-lop-7-ve-goc-oy-co-so-do-bang-50-do-lay-diem-a-tren-tia-o-sao-cho-oa-2cm-roi-ve-duong-t

  0
  2022-05-07T10:02:13+00:00

   

  Giải thích các bước giải: Ban xem hinh

   

  mon-toan-lop-7-ve-goc-oy-co-so-do-bang-50-do-lay-diem-a-tren-tia-o-sao-cho-oa-2cm-roi-ve-duong-t

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )