Môn Toán Lớp 7 yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Question

Môn Toán Lớp 7 yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-7-yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

in progress 0
Ayla 7 phút 2022-07-29T11:21:53+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-29T11:23:22+00:00

  Đáp án:

  Bài `8`

  Có : `A . B  = (-4/15 x^3y) . 3/7 x^5y^3`

  `-> A . B = (-4/15 . 3/7) (x^3 . x^5) (y . y^3)`

  `-> A . B = (-4)/35 x^8 y^4`

  \(\left\{ \begin{array}{l}x^8≥0∀x\\y^4≥0∀y\end{array} \right.\)

  Ta thấy : tích `A . B` âm

  `-> A` và `B` trái dấu

  mà `x,y` dương

  `->` Không có cặp `x,y` thỏa mãn làm cho `A,B` cùng có giá trị âm

  Bài `9`

  Bài `9`

  `A = 7/9 x^3y^2 (6/11 axy^3) + (-5bx^2y^4) (-1/2 axz) + ax x^2 y^3`

  `-> A = (7/9 . 6/11) a (x^3 . x) (y^2 . y^3) + [-5 . (-1/2)] ab (x^2 . x) y^4z + a (x . x^2) y^3`

  `-> A = 14/33 ax^4 y^5 + 5/2 ab x^3y^4z + ax^3y^3`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )