Môn Toán Lớp 8 x(x-1)-x^2+2x=5 giúp mik đi

Question

Môn Toán Lớp 8 x(x-1)-x^2+2x=5 giúp mik đi Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Alaia 5 tháng 2022-07-02T23:02:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. `x(x-1)-x^2+2x=5`

  `⇔x^2-x-x^2+2x=5`

  `⇔(x^2-x^2)+(2x-x)=5`

  `⇔0+x=5`

  `⇔x=5`

  Vậy `x=5`

  0
  2022-07-02T23:03:50+00:00

  Lời giải:

  `x(x-1)-x^(2)+2x=5`

  `⇔x^(2)-x-x^(2)+2x=5`

  `⇔(x^(2)-x^2)+(-x+2x)=5`

  `⇔-x+2x=5`

  `⇔x=5`

  Vậy `x=5`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )