Môn Toán Lớp 8 X² + 2= 0 và x(x² + 2) = 0

Question

Môn Toán Lớp 8 X² + 2= 0 và x(x² + 2) = 0 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Caroline 6 tháng 2022-05-29T07:30:02+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-29T07:31:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) x²+2=0

  ⇒x²=-2 (vô lý do x²≥0 mà -2<0).

    Vậy x ∈ Rỗng.

   b)x(x²+2)=0

  Th1: x=0.

  Th2: x²+2=0

  ⇒x²=-2 (vô lí do x²≥0 mà -2<0).

    Vậy x=0.

          Chúc Bạn Học Tốt !!

  0
  2022-05-29T07:31:49+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   x^2 + 2>0 với vọi x thuộc R nha 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )