Môn Toán Lớp 8 2x(x-1)=x^2-1 giải phương trình

Question

Môn Toán Lớp 8 2x(x-1)=x^2-1
giải phương trình Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Skylar 3 ngày 2022-07-29T15:59:47+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-29T16:01:03+00:00

  Lời giải:

  Ta có:

  $2x.(x-1)=x^2-1$

  $⇔2x.(x-1)=(x-1).(x+1)$

  $⇔2x.(x-1)-(x-1).(x+1)=0$

  $⇔(x-1).(2x-(x+1)=0$

  $⇔(x-1).(x-1)=0$

  $⇔(x-1)^2=0$

  $⇔x-1=0$

  $⇔x=1$

  Vậy $x=1$

  0
  2022-07-29T16:01:30+00:00

  $2x(x-1)= x^2 -1$ 

  $\Leftrightarrow 2x(x-1) -(x-1)(x+1)=0$ 

  $\Leftrightarrow (2x-x-1)(x-1)=0$ 

  $\Leftrightarrow (x-1)^2=0$ 

  $\Leftrightarrow x=1$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )