Môn Toán Lớp 8 x^3-xy 4x^2y^3+8x^3y^2

Question

Môn Toán Lớp 8 x^3-xy
4x^2y^3+8x^3y^2 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Iris 32 phút 2022-07-29T20:31:00+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-29T20:32:20+00:00

  Đáp án:

  $a)x(x^{2}-y)$

  $b)4x^{2}y^{2}(y+2x)$

  Giải thích các bước giải:

  $a)x^{3}-xy$

  $=x^{2}.x-x.y$

  $=x(x^{2}-y)$

  $b)4x^{2}y^{3}+8x^{2}y^{3}$

  $=4x^{2}y^{2}.y+4x^{2}y^{2}.2x$

  $=4x^{2}y^{2}(y+2x)$

  0
  2022-07-29T20:32:21+00:00

  x³-xy=x(x²-y)=x(x- căn y).( x+ căn y)
  * chỉ là mình thêm thui chứ không biết thầy cô bạn có dạy không *
  4x².y³+8x³.y² =4x²y²(y+2x)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )