Môn Toán Lớp 8 5x^3-20x=0 Giúp mình giải với

Question

Môn Toán Lớp 8 5x^3-20x=0
Giúp mình giải với
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Clara 4 phút 2022-08-06T19:47:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-06T19:49:27+00:00

  Đáp án:

  X= 0

  X=2

  X=-2

  Giải thích các bước giải: 5x^3 -20x =0

  5x(x^2 – 4) =0

  5x (x-2)(x+2) =0

  suy ra 5x=0

  x-2=0

  x+2=0

  suy ra x=0

  x=2

  x= -2

  0
  2022-08-06T19:49:46+00:00

  5×3 – 20x = 0

  5x(x^2-4)=0

  5x(x^2-2^2)=0

  5x(x+2)(x-2)=0

  ⇒5x=0

  x+2=0

  x-2=0

  ⇒x=0

  x=-2

  x=2

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )