Môn Toán Lớp 8 9x^2+12x+4y^2+8y+8=0

Question

Môn Toán Lớp 8 9x^2+12x+4y^2+8y+8=0 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 8 tháng 2022-09-01T15:13:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-01T15:14:40+00:00

  Đáp án:

      $9x² + 12x + 4y² + 8y + 8 = 0$

  $⇔$ 9x² + 12x + 4 + 4y² + 8y + 4 = 0

  $⇔$ (3x + 2)² + (2y + 2)² = 0

  $Mà (3x + 2)² + (2y + 2)² ≥ 0 $

  $⇒$ $\left \{ {{(3x +2)²=0} \atop {(2y+2)²=0}} \right.$ 

  $⇔$ $\left \{ {{x=\frac{-2}{3}} \atop {y=-1}} \right.$ 

   

  0
  2022-09-01T15:14:55+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `9x^2+12x+4y^2+8y+8=0`

  `⇔ 9x^2+12x+4+4y^2+8y+4=0`

  `⇔(3x+2)^2+4(y+1)^2=0`

  Do `(3x+2)^2≥0` và  `4(y+1)^2≥-`

  nên `(3x+2)^2+4(y+1)^2≥0`

  Dấu `=` xảy ra khi `3x+2=0` và `y+1=0` 

  `⇔ x= -\frac{3}{2}` và `y=-1`

  Vậy: ` x= -\frac{3}{2}` và `y=-1`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )