Môn Toán Lớp 8 A=(m-n) (m^2+mn+n^2) – (m+n) (m^2-mn+n^2)

Question

Môn Toán Lớp 8 A=(m-n) (m^2+mn+n^2) – (m+n) (m^2-mn+n^2) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Alice 1 tuần 2022-05-06T20:51:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-06T20:53:32+00:00

  Đáp án:

  `A=-2n³`

  Giải thích các bước giải:

  `A=(m-n)(m²+mn+n²)-(m+n)(m²-mn+n²)`

      `=m³-n³-(m³+n³)`

       `=m³-n³-m³-n³`

       `=(m³-m³)-(n³+n³)`

       `=-2n³`

  Hướng dẫn:

  Áp dụng HĐT:

  `text{-Hiệu hai lập phương:A³-B³=(A-B)(A²+AB+B²)}`

  `text{-Tổng hai lập phương:A³+B³=(A+B)(A²-AB+B²)}`

  0
  2022-05-06T20:53:33+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  `A=(m-n) (m^2+mn+n^2) – (m+n) (m^2-mn+n^2)`

  `=m^3-n^3 -m^3-n^3`

  `=-2.n^3`

  Vậy `A= -2.n^3`

  Xin hay nhất

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )