Môn Toán Lớp 8 a) Tìm x, biết : x mũ 2 -6x +8 = 0 b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức M= x mũ 2 – 2x + 2018 Gỉai hộ mình, mình đang cần gấp lắm

Question

Môn Toán Lớp 8 a) Tìm x, biết : x mũ 2 -6x +8 = 0
b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức M= x mũ 2 – 2x + 2018
Gỉai hộ mình, mình đang cần gấp lắm Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eliza 7 tháng 2022-08-20T21:14:47+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-20T21:15:54+00:00

  Đáp án:dưới nha

   

  Giải thích các bước giải:

   a) x^2-6x+8=0

  <=> x^2-2x-4x+8=0

  <=> x(x-2)-4(x-2)=0

  <=>(x-2)(x-4)=0

  <=> x-2=0 hoặc x-4=0

  <=> x=2 hoặc x=4

  b)M= x^2-2x+2018

  <=>M=x^2-2x+1+2017

  <=>M=(x-1)^2+2017

  dó (x-1)^2>=0

  nên (x-1)^2+2017>=2017

  GTLN của M=2017 khi x=1

       

  0
  2022-08-20T21:16:31+00:00

  a) Ta có

  $x^2 – 6x + 8 = 0$

  $<-> x^2 – 4x – 2x + 8 = 0$

  $<-> x(x-4) – 2(x-4) = 0$

  $<-> (x-2)(x-4) = 0$

  Vậy $x = 2$ hoặc $x – 4$

  b) Ta có

  $M = x^2 – 2x + 2018 = x^2 – 2.x.1 + 1 + 2017 = (x-1)^2 + 2017 \geq 2017$

  Dấu “=” xảy ra khi $x – 1 = 0$ hay $x = 1$.

  Vậy GTNN của M là 2017 khi $x = 1$.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )