Môn Toán Lớp 8 Bài 4: Tính giá trị biểu thức a) A= (x+y)^3 +x^3 biết 2x+y=0. b) B= x^3-y^3-3xy biết x-y=1.

Question

Môn Toán Lớp 8 Bài 4: Tính giá trị biểu thức
a) A= (x+y)^3 +x^3 biết 2x+y=0.
b) B= x^3-y^3-3xy biết x-y=1. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Delilah 2 tháng 2022-10-04T01:45:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-10-04T01:47:06+00:00

  `\text{a)}`

  `2x+ y = 0`

  `-> y = 0 – 2x = -2x`

  Khi đó :

  `A = (x – 2x)^3 + x^3`

  `-> A = (-x)^3 +x^3 = 0`

  Vậy `A = 0` tại `2x +y =0`

  $\\$

  `\text{b)}`

  Ta có :

  `B = x^3 – y^3 – 3xy = x^3- y^3 – 3xy . (x-y)`

  `-> B = x^3 – y^3 – 3x^2y + 3xy^2`

  `-> B = (x-y)^3 = 1^3 =1`

  Vậy `B =1` tại `x – y =1`

  0
  2022-10-04T01:47:28+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

   `a)2x+y=0`

  `=>y=-2x`

  `=>A=(x-2x)^3+x^3`

  `=(-x)^3+x^3`

  `=-x^3+x^3=0`

  `b)B=x^3-y^3-3xy`

  `=x^3-y^3-3xy.1`

  `=x^3-y^3-3xy.(x-y)`

  `=x^3-3x^2y+3xy^2-y^3`

  `=(x-y)^3`

  `=1^3=1.`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )