Môn Toán Lớp 8 bài toán lớp 8 giúp mình làm với ạ

Question

Môn Toán Lớp 8 bài toán lớp 8 giúp mình làm với ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-8-bai-toan-lop-8-giup-minh-lam-voi-a

in progress 0
Alice 1 tuần 2022-05-06T14:35:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-06T14:36:47+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  mon-toan-lop-8-bai-toan-lop-8-giup-minh-lam-voi-a

  0
  2022-05-06T14:36:57+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Bài 4:

  a, x² – 6x + 9     = 0

     x² – 2.3.x + 3² = 0

     (x – 3)²            =  0

      x – 3               = 0

      x                    = 3

  Vậy x = 3

  b, (3x – 1)²   = (x – 3)²

  9x² – 6x + 1 =  x² – 6x + 9

  9x² – x² – 6x + 6x + 1 – 9 = 0

     8x²  –  8  = 0

     8(x² – 1) = 0

     8(x – 1)(x + 1) = 0

     (x – 1)(x + 1) = 0

  ⇒ $\left[\begin{matrix} x-1=0\\ x+1=0\end{matrix}\right.$

  ⇒ $\left[\begin{matrix} x=1\\ x=-1\end{matrix}\right.$

  Vậy x = 1 hoặc x = -1

  c, $x^5$ – $x^6$ = 0

    $x^5$.(1 – x) = 0

  ⇒ $\left[\begin{matrix} x^5 = 0\\ 1-x=0\end{matrix}\right.$

  ⇒ $\left[\begin{matrix} x = 0\\x=1\end{matrix}\right.$

  Vậy x = 0 hoặc x = 1

  Bài 5:

  A = x² + 3y² – 6y – 6x + 10

     = x² – 6x + 9 + 3y² – 6y + 3 – 2

     = (x² – 6x + 9) + (3y² – 6y + 3) – 2

     =  (x – 3)² + 3(y² – 2y + 1) – 2

     =  (x – 3)² + 3(y – 1)² – 2

  Vì (x – 3)² ≥ 0 với mọi x

      3(y – 1)² ≥ 0 với mọi y

  ⇒ (x – 3)² + 3(y – 1)² ≥ 0 với mọi x , y

  ⇒ (x – 3)² + 3(y – 1)² – 2 ≥ -2

  Hay A ≥ -2

  Dấu ”=” xảy ra khi x – 3 = 0  và  y – 1 = 0

                            ⇒ x       = 3  và  y      = 1

  Vậy GTNN của A = -2 khi x = 3 và y = 1

                          

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )