Môn Toán Lớp 8 Cách chuyển từ số thập phân sang căn bằng máy tính Casio fx580VNX

Question

Môn Toán Lớp 8 Cách chuyển từ số thập phân sang căn bằng máy tính Casio fx580VNX Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
4 tháng 2022-01-13T10:58:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-13T11:00:22+00:00

  – Bước 1: Lưu nghiệm vô tỷ trên vào ô nhớ A

  – Bước 2: Vào chức năng bảng giá trị bằng cách bấm MODE 7+ Máy hỏi nhập hàm f(X):A2AXf(X):A2–AX.+ Nhập giá trị ban đầu: -10+ Nhập giá trị kết thúc: 10+ Nhập bước nhảy: 1Trong bảng xuất hiện dòng XX và F(X)F(X), tìm dòng nào có hai giá trị này nguyên.Với bài toán này: X=2;F(X)=4X=2;F(X)=4.

  – Bước 3: Vào chế độ EQN, nhập hàm x22x4=0x2–2x–4=0 giải ra được nghiệm được viết dưới dạng căn thức.

   

  0
  2022-01-13T11:00:25+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   :buớc 1

  Lưu nghiệm vô tỷ trên vào ô nhớ A

  Bước 2: Vào chức năng bảng giá trị bằng cách bấm MODE 7+ Máy hỏi nhập hàm f(X):A2AXf(X):A2–AX.+ Nhập giá trị ban đầu: -10+ Nhập giá trị kết thúc: 10+ Nhập bước nhảy: 1Trong bảng xuất hiện dòng XX và F(X)F(X), tìm dòng nào có hai giá trị này nguyên.Với bài toán này: X=2;F(X)=4X=2;F(X)=4.– Bước 3

  : Vào chế độ EQN, nhập hàm x22x4=0x2–2x–4=0 giải ra được nghiệm được viết dưới dạng căn thức.

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )