Môn Toán Lớp 8 Câu hỏi liên quan đến đường trung bình của hình thang

Question

Môn Toán Lớp 8 Câu hỏi liên quan đến đường trung bình của hình thang Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-8-cau-hoi-lien-quan-den-duong-trung-binh-cua-hinh-thang

in progress 0
Katherine 7 tháng 2022-08-20T20:08:27+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-20T20:10:01+00:00

  Bài 4:

  a) Xét hình thang HIKL, có:

          M là trung điểm của KI (gt)

          N là trung điểm của HL (gt)

  ⇒ MN là đường trung bình của hình thang HIKL (dhnb)

  ⇒ MN = $\frac{HI + KL}{2}$ = $\frac{31 + 23}{2}$ = 27 (cm)  

  b) Xét hình thang ABFE, có:

            C là trung điểm của AE (gt)

            D là trung điểm của BF (gt)

  ⇒ CD là đường trung bình trong hình thang ABFE (dhnb)

  ⇒ CD = $\frac{AB + EF}{2}$ = $\frac{30 + 50}{2}$ = 40 (cm)

  c) Xét hình thang ADFC, có:

             E là trung điểm của DF (gt)

             B là trung điểm của AC (gt)

  ⇒ EB là đường trung bình trong hình thang ADFC (dhnb)

  ⇒ EB = $\frac{AD + CF}{2}$ = $\frac{8 + 12}{2}$ = 10 (cm) 

   

  0
  2022-08-20T20:10:15+00:00

  $a)$ Xét hình thang HIKL có:

  +M là trung điểm của IK

  +N là trung điểm của HL

  ⇒MN là đường trung bình của hình thang HIKL

  ⇒$MN$=$\frac{1}{2}$ $(KL+HI)$=$\frac{1}{2}$ $(23+31)$=$27$ $(cm)$

  $b)$ Xét tứ giác ABFE có:

  +AB//EF

  ⇒ABFE là hình thang

  Xét hình thang ABFE có:

  +C là trung điểm của AE

  +D là trung điểm của BF

  ⇒CD là đường trung bình của hình thang ABFE

  ⇒$CD$=$\frac{1}{2}$ $(AB+EF)$=$\frac{1}{2}$ $(30+50)$=$40$ $(cm)$

  $c)$ Xét tứ giác ADFC có:

  +AD//CF 

  ⇒ADFC là hình thang

  Xét hình thang ADFC có:

  +B là trung điểm của AC 

  +E là trung điểm của DF

  ⇒BE là đường trung bình của hình thang ADFC

  ⇒$BE$=$\frac{1}{2}$ $(AD+CF)$=$\frac{1}{2}$ $(8+12)$=$10$ $(cm)$

  #doaminhphuc2008

  Chúc bạn học tốt!

  Bạn cho mik câu trả lời hay nhất đc ko vì mik sắp đạt hs khá, rank tài năng òi và cho nhóm mik nx ạ :vvv

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )