Môn Toán Lớp 8 chẳng ai làm cả buồn :(((((((

Question

Môn Toán Lớp 8 chẳng ai làm cả buồn :((((((( Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-8-chang-ai-lam-ca-buon

in progress 0
Reese 5 tháng 2022-06-30T10:14:29+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-06-30T10:16:21+00:00

   Gọi A(x) là thương, ax+b là số dư của phép chia: ($y^{243}$ +$y^{81}$ +$y^{9}$+$y^{3}$+y):($y^{2}$-1), ta có:

                 f(x)=$y^{243}$ +$y^{81}$ +$y^{9}$+$y^{3}$+y=A(x).g(x)+ax+b

              ⇒  f(-1)=$(-1)^{243}$ +$(-1)^{81}$ +$(-1)^{9}$+$(-1)^{3}$+(-1)=-6

              ⇒  f(1)=$1^{243}$ +$1^{81}$ +$1^{9}$+$1^{3}$+1=6

              ⇒$\left \{ {{a+b=6} \atop {-a+b=-6}} \right.$ 

             ⇔$\left \{ {{a=6} \atop {b=0}} \right.$ 

     Ta có: a+b=6

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )