Môn Toán Lớp 8 Cho `B=1+1/2+1/3+…+1/96` CMR : `B\vdots 97`.

Question

Môn Toán Lớp 8 Cho `B=1+1/2+1/3+…+1/96`
CMR : `B\vdots 97`. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Amara 2 tuần 2022-05-06T22:49:54+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-06T22:51:28+00:00

  `B=1+1/2+1/3+..+1/96`

  `B` có tất cả $96$ số hạng . Mà `96\vdots 2=>` Ta sẽ gộp $2$ số hạng của `B` làm $1$ tổng

  `=>B=(1+1/96)+(1/2+1/95)+…+(1/48+1/49)`

  `=>B=97/(1.96) +97/(2.95)+…+97/(48.49)`

  `=>B=97 . 1/(1.96) +97 . 1/(2.95)+…+97 . 1/(48.49)`

  `=>B=97(1/(1.96)+ 1/(2.95) +…+1/(48.49))\vdots 97`

  `=>B\vdots 97` ( Điều phải chứng minh )

  Vậy `B\vdots 97`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )