Môn Toán Lớp 8 cho hbh ABCD có : AD = 2AB . Từ C kẻ CE vuông góc vs AB . Nối E vs tâm điểm M của AD . Từ M kẻ MF vuông góc vs CE a) Tứ giác MNCD là h

Question

Môn Toán Lớp 8 cho hbh ABCD có : AD = 2AB . Từ C kẻ CE vuông góc vs AB . Nối E vs tâm điểm M của AD . Từ M kẻ MF vuông góc vs CE
a) Tứ giác MNCD là hình gì ? vì sao ?
b) tam gác EMC là tam giác gì ? vì sao?
c) cmr : góc BAD = góc 2AEM Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 5 tháng 2022-01-06T16:35:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-06T16:36:53+00:00

  A) ta có: MN//AB//CD ( MN và AB cùng vuông góc với CE)
  và MD//NC (AD//BC)
  => MNCD là hình bình hành (1)
  MD=AD/2
  MN=AB=AD/2
  nên MD=MN (2)
  từ (1)(2) => MNCD là hình thoi.
  B) do MN//AB//CD(câu a)
  và M là trung điểm AD
  => F là trung điểm EC => MF là đường trung tuyến của tam giác MEC
  với lại MF là đường cao của tam giác MEC(MF vuông góc với EC)
  => tam giác MEC cân tại M
  C) tam giác MEC cân tại M và MF là đường cao của tam giác MEC
  => MF là đường phân giác của tam giác MEC
  => góc EMF=góc FMC
  góc AEM=góc EMF(AB//MN)
  góc FMC=góc CMD(MNCD là hình thoi nên đường chéo MC là phân giác)
  từ 3 điều trên suy ra góc AEM=EMF=FMC=CMD
  => 2AEM=FMC+CMD

  0
  2022-01-06T16:37:09+00:00

  a. Ta có: MN//AB//CD ( MN và AB cùng vuông góc với CE)
  và MD//NC (AD//BC)
  => MNCD là hình bình hành (1)
  MD=AD/2
  MN=AB=AD/2
  nên MD=MN (2)
  Từ (1)(2) => MNCD là hình thoi.
  b. Do MN//AB//CD(câu a)
  và M là trung điểm AD
  => F là trung điểm EC => MF là đường trung tuyến của Δ MEC
  và MF là đường cao của ΔMEC (MF vuông góc với EC)
  => Δ MEC cân tại M
  c. Δ MEC cân tại M và MF là đường cao của tam giác MEC
   => MF là đường phân giác của tam giác MEC
  => ∠ EMF=∠ FMC          (3)
  ∠ AEM=∠ EMF(AB//MN)          (4)
  ∠ FMC=∠CMD(MNCD là hình thoi)       (5)
  từ 3, 4, 5 ⇒ ∠AEM=∠EMF=∠FMC=∠CMD
  => 2AEM=FMC+CMD

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )