Môn Toán Lớp 8 Cho hihf thang ABCD (AB//CD) có CD=AD+BC. Gọi K là điểm thuộc đáy CD sao cho KD=AD. CMR a, AK là tia p/g của góc A b, KC=BC c, BK là ti

Question

Môn Toán Lớp 8 Cho hihf thang ABCD (AB//CD) có CD=AD+BC. Gọi K là điểm thuộc đáy CD sao cho KD=AD. CMR
a, AK là tia p/g của góc A
b, KC=BC
c, BK là tia p/g của góc B Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Emery 13 phút 2022-07-25T18:35:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-25T18:36:57+00:00

  Đáp án:a)AB//CD

  ⇒BAK= góc AKD

  AD=KD⇒ ΔADK cân tại D

  ⇒góc DAK= góc AKD mà góc AKD= góc BAK

  ⇒DAK= góc BAK

  ⇒đpcm

  b)ta có: CD= AD+ BC

  CD= DK+KC

  mà KD=AD⇒BC=KC

  c) BC=KC⇒ΔBCK cân tại C ⇒ góc CKB = góc CBK

  mà AB//DC nên ABK= góc BKC⇒CBK= góc ABK⇒đpcm

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2022-07-25T18:37:35+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  Bạn xem hình 

  mon-toan-lop-8-cho-hihf-thang-abcd-ab-cd-co-cd-ad-bc-goi-k-la-diem-thuoc-day-cd-sao-cho-kd-ad-cm

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )