Môn Toán Lớp 8 Cho hình thang ABCD (AB//CD). Đường thẳng song song hai đáy cắt cạnh AD tại M, cắt cạnh BC tại N sao cho MD = 3MA a) Tính tỉ số NB/NC b

Question

Môn Toán Lớp 8 Cho hình thang ABCD (AB//CD). Đường thẳng song song hai đáy cắt cạnh AD tại M, cắt cạnh BC tại N sao cho MD = 3MA
a) Tính tỉ số NB/NC
b) Cho AB = 8cm, CD = 20cm. Tính MN
Ai giải hộ em với, em đang cần gấp ạ!!!
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Aaliyah 20 phút 2022-09-23T13:05:30+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-23T13:06:32+00:00

  Đáp án:

   

  mon-toan-lop-8-cho-hinh-thang-abcd-ab-cd-duong-thang-song-song-hai-day-cat-canh-ad-tai-m-cat-can

  0
  2022-09-23T13:07:11+00:00

  a) Gọi $AC\cap MN=G$

  Do MN//AB//DC theo định lý Ta-let ta có:

  $\dfrac{NB}{NC}=\dfrac{MA}{MD}=\dfrac{1}{3}$

  b) Do MG//DC $\Rightarrow \dfrac{AM}{AD}=\dfrac{MG}{DC}=\dfrac{1}{4}$

  $MG=\dfrac{DC}{3}=5$

  Do $GN//AB\Rightarrow \dfrac{CN}{CB}=\dfrac{GN}{AB}=\dfrac{3}{4}$

  suy ra $GN=\dfrac{3AB}{4}=6$

  $\Rightarrow MN=GM+GN=11$ cm

  mon-toan-lop-8-cho-hinh-thang-abcd-ab-cd-duong-thang-song-song-hai-day-cat-canh-ad-tai-m-cat-can

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )