Môn Toán Lớp 8 Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi CM, BK lần lượt là 2 đường trung tuyến a. Tính MK biết BC= 28cm b. BK cắt CM tại G. Gọi D và F lần lượt

Question

Môn Toán Lớp 8 Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi CM, BK lần lượt là 2 đường trung tuyến
a. Tính MK biết BC= 28cm
b. BK cắt CM tại G. Gọi D và F lần lượt là trung điểm của GB và GC. CM: tứ giác DMKF là hình chữ nhật
c. AM cắt BC tại O và E là điểm đối xứng A qua O. Tứ giác ABEC là hình gì ? Tại sao?
d. Kẻ tia KX và MY cùng // AE và lần lượt cắt BE và CE lần lượt tại H và I. CM: tứ giác MKIH là hình chữ nhật
e. Tam giác ABC có điều kiện gì để tứ giác MHIK là hình vuông Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Raelynn 2 ngày 2022-01-14T15:23:00+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T15:24:29+00:00

  Đáp án:

  a) Trong tam giác ABC có M,K là trung điểm của AB, AC

  => MK là đường trung bình của tam giác ABC

  => MK//BC, MK=1/2 BC

  => MK = 14 (cm)

  Vậy MK=14 cm

  b)

  Xét tam giác GBC có: F,D là trung điểm của GC,GB

  => FD là đường trung bình của tg GBC

  => FD//BC, FD = 1/2 BC= 14cm

  => FD//MK, FD = MN

  => MDFK là hình bình hành

  Mà MD//AG, G là trọng tâm của tgABC

  => AG là đường trung tuyến

  => AG đồng thời là đường cao do tg ABC cân tại A

  => AG vuông góc BC

  => MD vuông góc MN (do MK//BC)

  => MDFK là hình bình hành

  c)

  Tứ giác ABEC có 2 đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường

  => ABEC là hình thoi

  d)

  KI// AE nên I là trung điểm của CE

  Tương tự H là trung điểm của BE

  => HI // BC và HI = 1/2 BC

  => HI // MK, HI = MK

  => MKIH là hình bình hành

  Mà góc K = 90 độ

  => MKIH là hình chữ nhật

  e) Hình chữ nhật MKIH là hình vuông thì:

  MK = KI

  => 2. MK = 2. KI

  => BC = AE = 2.AO

  Vậy BC =2 AO thì MKIH là hình vuông.

  mon-toan-lop-8-cho-tam-giac-abc-can-tai-a-goi-cm-bk-lan-luot-la-2-duong-trung-tuyen-a-tinh-mk-bi

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )