Môn Toán Lớp 8 chứng minh rằng nếu c^2+2(ab-ac-bc)=0 thì [a^2+(a-c)^2]/[b^2+(b-c)^2]=(a-c)/(b-c)

Question

Môn Toán Lớp 8 chứng minh rằng nếu c^2+2(ab-ac-bc)=0 thì [a^2+(a-c)^2]/[b^2+(b-c)^2]=(a-c)/(b-c)
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Arianna 4 tháng 2022-11-08T23:10:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-08T23:12:00+00:00

  Bạn tham khảo nhé 

   

  mon-toan-lop-8-chung-minh-rang-neu-c-2-2-ab-ac-bc-0-thi-a-2-a-c-2-b-2-b-c-2-a-c-b-c

  0
  2022-11-08T23:12:38+00:00

  Giải thích các bước giải:

  $\dfrac{a^2+(a-c)^2}{b^2+(b-c)^2}=\dfrac{a-c}{b-c}$

  $\leftrightarrow \dfrac{a^2+a^2-2ac+c^2}{b^2+b^2-2bc+c^2}=\dfrac{a-c}{b-c}$

  $\leftrightarrow \dfrac{2a^2+2bc-2ab}{2b^2+2ac-2ab}=\dfrac{a-c}{b-c}$

  $\leftrightarrow \dfrac{a^2+bc-ab}{b^2+ac-ab}=\dfrac{a-c}{b-c}$

  $\leftrightarrow (b-c)(a^2+bc-ab)=(a-c)(b^2+ac-ab)$

  $\leftrightarrow ba^2+b^2c-ab^2-ca^2-bc^2+abc=ab^2+a^2c-a^2b-cb^2-c^2a+abc$

  $\leftrightarrow 2a^2b+2b^2c-2ab^2-2ca^2-bc^2+c^2a=0$

  $\leftrightarrow 2ab(a-b)-2c(a^2-b^2)+c^2(a-b)=0$

  $\leftrightarrow 2ab(a-b)-2c(a-b)(a+b)+c^2(a-b)=0$

  $\leftrightarrow (a-b)(c^2+2(ab-ac-bc))=0(*)$

  vì $c^2+2(ab-ac-bc)=0$ $\rightarrow (*)$ luôn đúng

  $\rightarrow đpcm$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )