Môn Toán Lớp 8 Đa thức 4x(2y – z) + 7y(z – 2y) được phân tích thành nhân tử là:

Question

Môn Toán Lớp 8 Đa thức 4x(2y – z) + 7y(z – 2y) được phân tích thành nhân tử là: Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Allison 13 phút 2022-07-30T08:35:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-30T08:36:54+00:00

  Ta có: $4x(2y-z)+7y(z-2y)\\=4x(2y-z)-7y(2y-z)\\=(2y-z)(4x-7y)$

  0
  2022-07-30T08:36:56+00:00

  Đáp án:

  4x(2y – z) + 7y(z – 2y)

  = 4x(2y – z) – 7y(2y – z)

  = (2y – z)(4x – 7y)

  Giải thích các bước giải:

  Ta có công thức : A – B = – ( B – A )

  ⇔(z – 2y) = – (2y – z)

  ĐẶT DẤU “-” trước cụm 7y cho dễ tính chứ đặt sau 7y vừa nhân vừa trừ rất khó nhìn và phải thêm dấu ngoặc vuông trước dấu nhân ( 7y x … ) nhìn rất rối mắt.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )