Môn Toán Lớp 8 Đề bài : Bài 2: Điền vào chỗ chấm (…) Bài 3 : Khoanh trắc nghiệm

Question

Môn Toán Lớp 8 Đề bài :
Bài 2: Điền vào chỗ chấm (…)
Bài 3 : Khoanh trắc nghiệm Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-8-de-bai-bai-2-dien-vao-cho-cham-bai-3-khoanh-trac-nghiem

in progress 0
Maria 4 tuần 2022-12-31T23:53:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-12-31T23:54:32+00:00

  Bài 2.

  Vì phương trình nghiệm đúng với mọi $x$ nên tập nghiệm của phương trình là R.

  Bài 3.

  + Ta có: $x^{2} > 0$ ⇒ $x^{2} > 0 + 1$.

  + Ta có: $x^{2} > 0$ ⇒ $x{2} + 1 ≥ 0 + 1 = 1 > 0$.

  + Vậy: $x^{2} + 1 > 0$ ⇒ phương trình vô nghiệm.

  ⇒ Chọn C

  0
  2022-12-31T23:54:45+00:00

  Đáp án:

  Vì Phương trình x + 1 = 1 + x nghiệm đúng với mọi x thuộc R nên tập nghiệm của phương trình x + 1 = 1 + x là S = {x  R} 

  Bài 3:

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )