Môn Toán Lớp 8 giải bất phương trình sau bằng cách lập bảng xét dấu : (x-3)(x+4)>0

Question

Môn Toán Lớp 8 giải bất phương trình sau bằng cách lập bảng xét dấu :
(x-3)(x+4)>0 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ariana 4 tháng 2022-11-21T22:48:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-21T22:49:38+00:00

  ĐK : x-3≠0 ⇒x≠3

          x+4≠0⇒x≠-4

  th1 $\left \{ {{x-3>0} \atop {x+4>0}} \right.$  

          ⇔$\left \{ {{x>3} \atop {x>-4}} \right.$ 

        ⇒x>3

  th2 $\left \{ {{x-3<0} \atop {x+4<0}} \right.$

       ⇔  $\left \{ {{x<3} \atop {x<-4}} \right.$

        ⇔x<-4

   

  0
  2022-11-21T22:50:03+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  mon-toan-lop-8-giai-bat-phuong-trinh-sau-bang-cach-lap-bang-et-dau-3-4-0

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )