Môn Toán Lớp 8 Giải giúp mình với ạ

Question

Môn Toán Lớp 8 Giải giúp mình với ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-8-giai-giup-minh-voi-a

in progress 0
Raelynn 12 tháng 2022-06-18T15:19:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Toán Lớp 8 Giải giúp mình với ạ

Question

Môn Toán Lớp 8 Giải giúp mình với ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-8-giai-giup-minh-voi-a

in progress 0
Kinsley 1 năm 2022-05-28T13:16:06+00:00 1 Answer 0 views 0

Môn Toán Lớp 8 Giải Giúp Mình với ạ!!!

Question

Môn Toán Lớp 8 Giải Giúp Mình với ạ!!! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-8-giai-giup-minh-voi-a

in progress 0
Parker 1 năm 2022-04-20T03:13:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Toán Lớp 8 Giải giúp mình với ạ.

Question

Môn Toán Lớp 8 Giải giúp mình với ạ. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-8-giai-giup-minh-voi-a

in progress 0
Clara 1 năm 2022-03-21T22:17:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-21T22:18:31+00:00

  Đáp án:

  Gọi x là số gà
  Số chó là: 36 – x
  Số chân gà: 2x
  Số chân chó: 4(36-x)
  theo đề bài ta có:
  2x + 4(36 – x) =100
  2x + 144 – 4x = 100
  2x = 144 – 100
  2x = 44
  x = 22
  Vậy số gà là 22 con
  Số chó : 36 – 22 = 14

  Bạn bảo mấy con chó đặt 2 chân trước lên ghế,tổng số chân dưới đất sẽ là 36 x 2  = 72 chân. Suy ra số chân trên ghế là 28 chân.
  Vậy có 14 con chó ….

  Dùng hệ phương trình
  Gọi x là gà, y là chó
  Ta có hệ pt:
  x + y = 36
  2x + 4y = 100
  Giải hệ pt
  x = 22,y = 14
  Vậy gà có 22 con, chó có 14 con.

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2022-03-21T22:19:12+00:00

  Đáp án:Gọi x là số con chó 

  Điều kiện : x thuộc số tự nhiên khác 0  , x bé hơn 36

  ➩ số con gà là 36 – x

  số chân chó là 4x 

  số chân gà là : 2( 36- x )

  Theo đề bài ta có pt: 

  4x + 2( 36-x ) = 100

  ➩ 4x + 72 – 2x = 100

       4x – 2x = 100 – 72

           2x = 28

             X = 14

  Vậy có 14 con chó và có 36 – 14 = 22 con gà

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )