Môn Toán Lớp 8 Giải hộ em vs ạ Em cảm ơn

Question

Môn Toán Lớp 8 Giải hộ em vs ạ
Em cảm ơn Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-8-giai-ho-em-vs-a-em-cam-on

in progress 0
Adalyn 5 ngày 2022-05-09T11:45:00+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T11:46:31+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $g, \dfrac{5}{2x-3}+\dfrac{2}{2x+3}+\dfrac{2x-33}{4x^{2}-9}=\dfrac{5}{2x-3}+\dfrac{2}{2x+3}+\dfrac{2x-33}{(2x-3)(2x+3)}=\dfrac{5(2x+3)}{(2x-3)(2x+3)}+\dfrac{2(2x-3)}{(2x-3)(2x+3)}+\dfrac{2x-33}{(2x-3)(2x+3)}=\dfrac{10x+15+4x-6+2x-33}{(2x-3)(2x+3)}=\dfrac{16x-24 }{(2x-3)(2x+3)}=\dfrac{8(2x-3)}{(2x-3)(2x+3)}=\dfrac{8}{2x+3}$

  (Bài tham khảo)

  0
  2022-05-09T11:46:46+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $g, \dfrac{5}{2x-3}+\dfrac{2}{2x+3}+\dfrac{2x-33}{4x^{2}-9}=\dfrac{10x+15+4x-6+2x-33}{(2x-3)(2x+3)}=\dfrac{16x-24}{(2x-3)(2x+3)}=\dfrac{8}{2x+3}$

  (Bài tham khảo)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )