Môn Toán Lớp 8 Giải mỗi câu 4 thôi ạ

Question

Môn Toán Lớp 8 Giải mỗi câu 4 thôi ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-8-giai-moi-cau-4-thoi-a

in progress 0
Ruby 2 tháng 2022-09-25T05:40:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-25T05:42:10+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

   4, (4x + 3)² – (4x – 3)² – 5x – 2 = 0

  ⇔  (4x + 3 – 4x + 3).(4x + 3 + 4x – 3) – 5x – 2= 0

  ⇔ 6.8x – 5x – 2 = 0

  ⇔ 48x – 5x – 2 = 0

  ⇔ 43x = 2

  ⇔ x = $\frac{2}{43}$ 

  0
  2022-09-25T05:42:14+00:00

  `(4x+3)^2 – ( 4x – 3)^2 – 5x  – 2 = 0`

  `<=> (4x + 3 – 4x + 3)(4x + 3 + 4x – 3) – 5x – 2=0` áp dụng hđt `A^2 – B^2 = (A+B)(A-B)`

  `<=> 48x – 5x  = 2`

  `<=> 43x = 2`

  `<=> x =2/43`

  XIN 5 SAO VS HAY NHẤT AK

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )