Môn Toán Lớp 8 giải phương trình: x^2(x-5)+x^2-4x-5=0

Question

Môn Toán Lớp 8 giải phương trình:
x^2(x-5)+x^2-4x-5=0 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Liliana 9 tháng 2022-08-12T13:45:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-12T13:46:42+00:00

  Đáp án :

  `x=5` là nghiệm của phương trình

  Giải thích các bước giải :

  `x^2.(x-5)+x^2-4x-5=0`

  `<=>x^2.(x-5)+(x^2-5x)+(x-5)=0`

  `<=>x^2.(x-5)+x.(x-5)+(x-5)=0`

  `<=>(x-5)(x^2+x+1)=0`

  Vì `x^2+x+1=x^2+2.x.(1)/2+(1/2)^2-1/4+4/4=(x+1/2)^2+3/4 > 0 ∀x`

  `=>x-5=0`

  `<=>x=5`

  Vậy : `x=5` là nghiệm của phương trình

  0
  2022-08-12T13:46:44+00:00

  Đáp án:

   `S={5}`

  Giải thích các bước giải:

  `x^2(x-5)+x^2-4x-5=0`

  `<=>x^2(x-5)+x^2-5x+x-5=0`

  `<=>x^2(x-5)+x(x-5)+x-5=0`

  `<=>(x-5)(x^2+x+1)=0`

  `<=>x=5` do `x^2+x+1>0`

  Vậy `S={5}`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )