Môn Toán Lớp 8 Giải phương trình sau x-85/15+x-74/13+x-67/11+x-64/9=10 Giúp với ạ mình đang cần gấp

Question

Môn Toán Lớp 8 Giải phương trình sau
x-85/15+x-74/13+x-67/11+x-64/9=10
Giúp với ạ mình đang cần gấp Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cora 2 tuần 2022-05-07T09:08:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T09:09:34+00:00

  Đáp án:

   100

  Giải thích các bước giải:

  $\frac{x-85}{15}$+ $\frac{x-74}{13}$+ $\frac{x-67}{11}$+ $\frac{x-64}{9}$=10

  ⇔ ($\frac{x-85}{15}-1$ ) + ($\frac{x-74}{13}-2$ ) + ($\frac{x-67}{11}-3$ ) + ($\frac{x-64}{9}-4$ ) = 0

  ⇔ $\frac{x-100}{15}$ + $\frac{x-100}{13}$ + $\frac{x-100}{11}$ + $\frac{x-100}{9}$ = 0

  ⇔ (x-100).($\frac{1}{15}$ + $\frac{1}{13}$ +$\frac{1}{11}$ + $\frac{1}{9}$) = 0

  ⇔ x-100 = 0

  ⇔ x = 100

  0
  2022-05-07T09:09:36+00:00

  $\dfrac{x-85}{15}+\dfrac{x-74}{13}+\dfrac{x-67}{11}+\dfrac{x-64}{9}=10$

  `<=>` $\left({\dfrac{x-85}{15}-1}\right)+\left({\dfrac{x-74}{13}-2}\right)+\left({\dfrac{x-67}{11}-3}\right)+\left({\dfrac{x-64}{9}-4}\right)=0$

  `<=>` $\dfrac{x-100}{15}+\dfrac{x-100}{13}+\dfrac{x-100}{11}+\dfrac{x-100}{9}=0$

  `<=>` $(x-100).\left({\dfrac{1}{15}+\dfrac{1}{13}+\dfrac{1}{11}+\dfrac{1}{9}}\right)=0$

  `<=>` $x-100=0.$ (Vì $\dfrac{1}{13}+\dfrac{1}{11}+\dfrac{1}{9}\neq0$)

  `<=>`$x=100$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )