Môn Toán Lớp 8 giải trc 5h chiều nha

Question

Môn Toán Lớp 8 giải trc 5h chiều nha Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-8-giai-trc-5h-chieu-nha

in progress 0
Kennedy 1 tuần 2022-05-06T22:14:47+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-06T22:16:12+00:00

  Đáp án:

  a) Tứ giác AEBM là hình thoi

  b) E, I, C thẳng hàng

  c) Để tứ giác AEBM là hình vuông thì tam giác ABC là tam giác vuông cân

  Giải thích các bước giải:

  a)

  Xét tứ giác AEBM:

  $AD=DB$ (gt)

  $ED=DM$ (E đối xứng với M qua D)

  $\to$ Tứ giác AEBM là hình bình hành (2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường)

  Ta có: $\triangle ABC$ vuông tại A, đường trung tuyến AM

  $\to AM=BM=MC=\dfrac{1}{2}BC$ (đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền)

  $\to$ Tứ giác AEBM là hình thoi (hình bình hành có 2 cạnh bên bằng nhau là hình thoi)

  b)

  Xét $\triangle ABC$:

  D là trung điểm AB (gt)

  M là trung điểm BC (gt)

  $\to$ DM là đường trung bình của $\triangle ABC$

  $\to DM=\dfrac{1}{2}AC\,\,\,(1), DM//AC(2)$

  Từ (1):

  Ta có: $DM=\dfrac{1}{2}EM\to EM=AC\,\,\,(=2DM)$

  Từ (2):

  $\to EM//AC\to \widehat{IME}=\widehat{IAC}$ (so le trong)

  Xét $\triangle IME$ và $\triangle IAC$:

  $EM=CA$ (cmt)

  $\widehat{IME}=\widehat{IAC}$ (cmt)

  $IM=IA$ (gt)

  $\to \triangle IME=\triangle IAC$ (c.g.c)

  $\to \widehat{MIE}=\widehat{AIC}$ (2 góc tương ứng)

  Lại có: $\widehat{AIC}+\widehat{MIC}=180^o$ (kề bù)

  $\to \widehat{MIE}+\widehat{MIC}=180^o$

  $\to$ E, I, C thẳng hàng

  c)

  Để tứ giác AEBM là hình vuông

  $\to AM\bot BM\to AM\bot BC$

  Mà AM là đường trung tuyến của $\triangle ABC$

  $\to$ AM là đường trung tuyến đồng thời là đường cao của $\triangle ABC$

  $\to \triangle ABC$ là tam giác vuông cân

  mon-toan-lop-8-giai-trc-5h-chieu-nha

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )